Het bestuur

Dorpshuis de Lier is eigendom van Stichting Dorpshuis Puiflijk ‘de Lier’ en wordt bestuurd door het stichtingsbestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de organisatie en de toekomstvisie. Zij heeft een toezichthoudende, adviserende en strategische rol binnen de organisatie. Het bestuur wordt gevormd door: Frans Kaart (voorzitter), Vicky-Megens Springveld (secretaris), Ton Zegers (penningmeester), Arie van de Geijn (bestuurslid), Ruben Schiks (bestuurslid) en Thomas Tijssen (bestuurslid).

Horeca De Lier

Frank de Jong is als beheerder en exploitant van Dorpshuis de Lier verantwoordelijk voor de verhuur en dagelijkse gang van zaken. 

Het bestuur

Dorpshuis de Lier wordt bestuurd door het bestuur van Stichting Dorpshuis Puiflijk ‘De Lier’.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de organisatie en de toekomstvisie.
Zij heeft een toezichthoudende, adviserende en strategische rol binnen de organisatie.

Horeca De Lier

Frank de Jong is als beheerder en exploitant van het horecagedeelte verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.