Selecteer een pagina

Over Dorpshuis De Lier

Historie

Al meer dan 50 jaar staat Dorpshuis De Lier aan de Koningsweg in Puiflijk. Sinds 1962 is het dorpshuis eigendom van Stichting Dorpshuis Puiflijk. En hoewel de buitenkant van het gebouw misschien doet vermoeden dat de tijd stilstaat, staat de stichting zeker níet stil.

De wensen

Sinds 2015 is de stichting bezig met plannen voor de toekomst. In de eerste plaats op de korte termijn, vanwege de staat van het gebouw. In 2017 werd met bescheiden middelen de bar, als belangrijkste ontvangstruimte, opgefrist. Behoeften en wensen inventariserend, bleek het zaadje voor plannen op de langere termijn daarmee ook geplant. De stichting wil voorzien in de behoefte van Puiflijk en komt tot de conclusie dat nieuwbouw nodig is om hieraan te kunnen voldoen. De droom is om – waar het dan ook komt te staan – een vanzelfsprekende en aantrekkelijke ontmoetingsplek te worden voor Puiflijk. Een plek waar jong, oud en alles wat daartussen zit komt: voor ontspanning, voor ontmoeting of juist voor ont- en verzorging. Een plek waar verenigingen en activiteiten huisvesten, om al het moois wat Puiflijk in zich heeft, te kunnen behouden in de toekomst.

De inzet en lange adem

Een nieuw dorpshuis staat er niet van de een op de andere dag. Wat heeft de stichting gedaan in de afgelopen jaren om die droom te realiseren? Ze haalde input op bij de verenigingen en Croonen architecten bracht op basis daarvan advies uit over een toekomstige accommodatie. Ze informeerde de dorpslijst, zodat de toekomstplannen meegenomen werden in de verkiezingen van 2018. Met behulp van de gemeente werd een vitaliteitsscan uitgevoerd. De stichting ging meermaals in gesprek met wethouders. Maar ook met inwoners, gebruikers en toekomstige gebruikers, bijvoorbeeld tijdens een brainstormavond. In 2017 werd de dagexploitatie opgezet en in 2020 uitgebreid. Het scenario om te verhuizen naar de locatie van Zaal de Linde werd in een haalbaarheidsonderzoek met de gemeente geïnventariseerd. De stichting oefende met haar lange adem in de politieke lobby rondom de mega MFA, een optie die gelukkig niet meer op tafel ligt.

Toekomst

Na een roerige politieke periode, werd in 2022 duidelijk dat er in de komende jaren (nog) geen nieuw dorpshuis in Puiflijk komt. Tot teleurstelling van het bestuur én inwoners van Puiflijk. Want waar het bestuur zich hard voor maakt is een kloppend hart in Puiflijk. Een plek waar verenigingen, activiteiten en maatschappelijk partners huisvesten. Zo kan al het moois wat Puiflijk in zich heeft, behouden blijven in de toekomst. En door een plek te realiseren waar ruimte is voor iedereen, maakt De Lier samen wonen en leven in Puiflijk mooier.

De ambitie ontstond – niet in de laatste plaats – omdat Puiflijk door de verkoop van de Johannes de Doperkerk, Zaal de Linde en na het afbranden van de voetbalkantine van SCP afscheid moest nemen van belangrijke ontmoetingsplekken. Dorpshuis De Lier wil in kunnen spelen op wensen en behoeften van het dorp. In het dorpshuis is ruimte voor initiatieven die hierbij aansluiten, op de korte termijn.

Op de langere termijn maakt het bestuur zich nog altijd hard voor een nieuw dorpshuis in Puiflijk. Zodat dat kloppende hart ook gehuisvest wordt in een gebouw waar het recht op heeft. Tegemoetkomend aan de wensen van deze tijd, energiezuinig, technisch in goede staat en met een warme, hartelijke sfeer, inrichting en uitstraling.

Dorpshuis De Lier maakt bij de gemeente Druten onderdeel uit van de integrale visie voor Puiflijk. Deze moet uiterlijk in 2024 vastgesteld worden. Tot die tijd zal onduidelijk blijven of er een nieuw dorpshuis komt. Het besluit van de gemeenteraad hierover was voor het dorpshuisbestuur in 2022 een grote domper na alle inzet hierop. Het bestuur is echter niet het belangrijkst; dat zijn de inwoners van Puiflijk. Zij vormen een bijzonder hechte dorpsgemeenschap met een zeer actief en bruisend verenigingsleven en een goedgevulde kalender met activiteiten die jong én oud gedurende het jaar op verschillende momenten verbindt.

Onverminderd gedreven zal het bestuur de komende jaren samen met inwoners de schouders onder blijven zetten. Niet alleen in de politieke lobby, maar ook in het Puiflijk dagelijks leven, zodat het verenigingsleven in Puiflijk mogelijk én behouden blijft.

Bestuur stichting De Lier

Niet alleen verenigingen, clubs en particuliere huurders zorgen ervoor dat er een dorpshuis in Puiflijk is. Toekomstplannen, dagelijkse gang van zaken en toekomstbestendig exploiteren: een dorpshuis kan niet bestaan zonder een stichting waar mensen achter zitten. Stichting Dorpshuis Puiflijk is eigendom van Dorpshuis De Lier. Zes toegewijde vrijwilligers vormen het bestuur van deze stichting. Allemaal hebben ze hun eigen rol en expertise die ze meenemen om De Lier te laten draaien en toekomstdroom te realiseren.

Vrijwilligers: onmisbaar bij De Lier!

Naast de vrijwilligers in het bestuur van Dorpshuis De Lier, zijn er ook andere mensen actief. Voor en achter de schermen steken incidenteel, of op meer frequente basis verschillende vrijwilligers hun handen uit de mouwen om Dorpshuis De Lier mogelijk te maken. We zijn altijd blij met mensen die mee willen helpen om van ons dorpshuis een plek voor iedereen te maken. Heb je wat tijd over en vind je het fijn om wat voor De Lier te betekenen? We horen heel graag van je!